معرفی

قریب به 60 سال پیش هسته اولیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تاسیس آموزشگاه عالی بهداری در سال 1325 به منظور تربیت متخصصین در طی دوره‌های چهار ساله شکل گرفت. در سال 1328 این آموزشگاه به دانشکده پزشکی تبدیل گشته و در کنار سایر دانشکده‌های دانشگاه شیراز شروع به کار نمود. در سال 1332 آموزشگاه عالی پرستاری نمازی به عنوان دومین مجموعه تربیت کادر پزشکی تشکیل شد؛ که این آموزشگاه در سال 1355 به دانشکده پرستاری ارتقاء یافت.به دنبال این دانشکده در فواصل دیگر سایر دانشکده‌های علوم پزشکی تشکیل گردید.بدنبال تصویب لایحه تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به منظور اســتفاده مطلوب و هماهنگ از امکانات پزشــکی در جهت تأمین و تعمیم بهداشــت،درمان ، آموزش و پژوهش،دانشــگاه علوم پزشکی شیراز از دانشــگاه شیراز جدا گردید و از سال 1373 با ادغام ســازمان‌های منطقه‌ای بهداشـت و درمان اسـتان‌ها در دانشــگاه‌های علوم پزشــکی ، این دانشــگاه تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس موجودیت یافت.

اهداف
 • توسعه کمی و کیفی پژوهش ها
 • افزایش کیفی طرح های تحقیقاتی مصوب منطبق بر اولویت های منطقه
 • هدایت بودجه های طرح های پژوهشی دانشگاه به سوی اولویت های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی با تکیه بر حل معضلات جامعه
 • الکترونیکی کردن و ارتقاء فرآیندهای مدیریت امور پژوهشی دانشگاه
 • ایجاد زیرساخت های لازم جهت یافتن استعدادهای بالقوه دانشگاه و هدایت آنها جهت نیل به اهداف عالی دانشگاه و بالفعل شدن آنها
 • ایجاد زیرساخت های لازم جهت جذب بودجه های خارج دانشگاهی و فراهم کردن زمینه تعامل اعضای هیات علمی و سایر محققان با بخش صنعت
 • گسترش زمینه های تفاهم نامه های بین المللی بین دانشگاهی به منظور تسهیل استفاده محققان دانشگاها از امکانات مورد نظر و انجام طرح های بین دانشگاهی
 • تربیت نیروهای متخصص و پژوهشگر 

 

توانمندیها
 •  دانشگاه مادر علوم پزشکی جنوب کشور
 •  قطب برتر پیوند کبد و پانکراس کشور
 • بیش از 700 عضو هیات علمی
 •  34 مرکز تحقیقاتی فعال در حوزه های بالینی و علوم پایه
موفقیت های پژوهشی
 •  کسب رتبه دوم در برگزاری کنگره بین المللی
 •  کسب رتبه دوم در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور از نظر پایگاه علمی Scopus قرار گرفتن در زمره یک درصد دانشگاه های برتر جهان طبق پایگاه های بین المللی ESI وابسته به ISI - قرارگرفتن درفهرست پنچ دانشگاه علوم پزشکی برترکشور .
 • کسب رتبه برتر واحد توسعه تحقیقات بالینی با نتایج ارزشیابی سال 1388 و تشویق و قدردانی توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 •  کسب موفقیت های زیر درخصوص نشریات ازجمله دستیابی به رتبه علمی پژوهشی وایندکس شدن در Scopus
 • اخذ موافقت قطعی 5 مرکز تحقیقات روانپزشکی، آلرژی، علوم دارویی، تروما، علوم بهداشتی در سال 90 توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی .
 •  کسب موافقت با راه اندازی دو مرکز تحقیقات گراش و پرستاری و مامایی در دانشگاه
 •  راه اندازی دفتر ثبت اختراعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تاریخ 16/8/90
 •  راه اندازی واحد ترجمان دانش
 •  تشکیل Sub committee های کمیته اخلاق پزشکی .
 • بهره برداری از ساختمان جدید مرکز حیوانات آزمایشگاهی .
 •  ایجاد دفتر هماهنگی و ارتقاء کیفی مجلات علمی در جهت ارتقاء شاخص های نمایه ای مجلات موجود نسبت به وضعیت فعلی و ....
 •  ایجاد مدیریت واحد مالی، تخصصی تا حد امکان برای کلیه مجلات ( دانشگاه از نظر مالی از مجلاتی که با دانشگاه تفاهم نامه امضاء کنند حمایت خواهد کرد)
 •  تکمیل وب سایت و تصویب آئین نامه و تسهیلات لازم جهت فرآیندهای انجام PhD by research ) درتاریخ 5/4/90)
 •   پذیرش دانشجوی دوره دکترای تخصصی پژوهشی در دو مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی و سرطان جهت ترم مهر ماه
 •  پذیرش 4 دانشجوی PhD by research جهت ترم بهمن ماه در مرکز تحقیقات شیمی داروئی و گیاهی
پیام معاونت پژوهش

سند چشم انداز توسعه 20 ساله، ایران را در سال 2014 بعنوان کشور برتر منطقه به لحاظ علمی و اقتصادی و ... در نظر گرفته است. این مهم رسالتی عظیم به عهده دانشگاه های علوم پزشکی کشور نهاده است چرا که این مراکز علمی همواره به عنوان مهمترین مراکز تولید دانش و شتاب دهنده حرکت بسوی استقلال و خودکفایی علمی، جلوه نموده اند. در این میان معاونت های تحقیقات و فن آوری بعنوان سیاستگذار فعالیت های پژوهشی و تولید علم نقش عمده ای را ایفامی نمایند. معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز با طراحی برنامه های راهبردی مناسب در تحقیقات تلاش می نماید با تامین امکانات لازم برای دستیابی به مهارت ها و علوم روز جهان از جمله ایجاد مراکز تحقیقاتی، مراکز رشد، آزمایشگاه های جامع تحقیقات و مراکز تحقیق بر روی حیوانات آزمایشگاهی در دانشگاه، توانائی اساتید و محققین دانشگاه را ارتقاء داده زمینه را برای تحقیق و پژوهش و بطبع آن تولید علم و رسیدن به خودکفایی فراهم نماید تا بتوان با اتکا به تولیدات داخلی و ملی وابستگی های به صنایع خارج از کشور را تا حد امکان کاهش داد. از دیگر فعالیت های مهم این معاونت نشر دانش و فراهم نمودن شرایط لازم جهت ارائه دستاوردهای پژوهشی محققین در همایش های بین المللی می باشد. قرار گرفتن دانشگاه در زمره 1٪ برتر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی جهان و رتبه دوم پایگاه استنادی Scopus در سال 2011 و مقام دوم ISC (پایگاه استنادی دانشگاههای جهان اسلام) دومین دانشگاه های علوم پزشکی کشور در ابتدای 2012 از بزرگترین موفقیت های این دانشگاه است. امید است با یاری خداوند متعال با همکاری پژوهشگران ارجمند در آینده ای نه چندان دور این دانشگاه در جایگاه برترین دانشگاه های منطقه، آسیا و حتی جهان قرار گیرد.