اخبار و تازه ها
  • راه اندازی نخستین پژّوهشکده دانشگاه علوم پزشکی شیراز
    راه اندازی نخستین پژوهشکده وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز به تصویب شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت رسید. با توجه به مصوبه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پژوهشکده تروما در دانشگاه علوم پزشکی شیراز راه اندازی شد
  • آغاز ثبت نام و ارسال مدارک کنکور ارشد پزشکي
    ثبت نام و ارسال مدارک در آزمون کارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشکي سال تحصيلي 91 - 90 از 4 اسفند آغاز شده و تا 24 اسفند ادامه دارد.
مراکز تحقیقاتی
آخرین مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاه