اخبار و تازه ها
 • آزمایشگاه مرکزی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  آزمایشگاه مرکزی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز از با سابقه ترین و فعالترین ازمایشگاههای کشور بوده که علاوه بر ارائه خدمات تخصصی به تمامی محقیقن و دانشگاههای جنوب کشور باعث راه اندازی رشته های جدید و صرفه جویی در خرید دستگاههای متعدد و مشابه گردیده است.
 • افتتاح برج پژوهشی
  برج پژوهشی محمد رسول الله (ص) که برای اولین بار در سطح کشور توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز طراحی و اجرا گردیده در مورخه 92/4/6 توسط وزیر وقت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی افتتاح گردید.
 • برگزاری دوره های فلوشیپ پژوهشی
  معاونت پژوهشی دانشگاه به منظور افزایش توانمندی پژوهشی اساتید جوان (با سابقه کاری زیر5 سال) برای اولین بار در کشور اقدام به برگزاری دوره فلو شیپ پژوهشی با عناوین مشخص شده نمود. این دوره در تاریخ 3/8/91 به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه رسید. فلوشیپ پژوهشی در دو سطح یک و دو هر یک به مدت 4 الی 5 ماه تدوین شده است. لازم به ذکر است که گذراندن این دوره جهت ارتقاء اساتید جوان الزامی می­باشد.
مراکز تحقیقاتی
آخرین مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاه
 • - [ALIASGHAR HAYAT]
  • تعداد نظرات داده شده:
  • تعداد جستجوی این مقاله :
  • تعداد مشاهده این مقاله :
  نویسندگان: [ALIASGHAR HAYAT]
  آخرین مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاه Professional - Development - Need assessment - Educational leadership
 • - [ALIREZA YOUSEFI]
  • تعداد نظرات داده شده:
  • تعداد جستجوی این مقاله :
  • تعداد مشاهده این مقاله :
  نویسندگان: [ALIREZA YOUSEFI]
  آخرین مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاه Research supervision - Medical students - Grounded theory - Qualitative
 • - [ALIREZA SALEHI]
  • تعداد نظرات داده شده:
  • تعداد جستجوی این مقاله :
  • تعداد مشاهده این مقاله :
  نویسندگان: [ALIREZA SALEHI]
  آخرین مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاه Medical education - Public health - Organization - Administration
 • - [MEHRDAD ASKARIAN]
  • تعداد نظرات داده شده:
  • تعداد جستجوی این مقاله :
  • تعداد مشاهده این مقاله :
  نویسندگان: [MEHRDAD ASKARIAN]
  آخرین مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاه Professionalism - Excellence - Respect - Medical students
 • - [SEYED ALI ENJOO]
  • تعداد نظرات داده شده:
  • تعداد جستجوی این مقاله :
  • تعداد مشاهده این مقاله :
  نویسندگان: [SEYED ALI ENJOO]
  آخرین مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاه Hospital - Ethics - Accreditation - Evaluation